Nhà Mai nuôi 72 con vừa gà, vừa vịt , vừa ngan. Trong đó 1/3 số con gà , 1/6 số con ngan . Hỏi nhà Mai nuôi bao nhiêu con

Nhà Mai nuôi 72 con vừa gà, vừa vịt , vừa ngan. Trong đó 1/3 số con gà , 1/6 số con ngan . Hỏi nhà Mai nuôi bao nhiêu con vịt?

(/ là phần)
Viết một bình luận