Ai biết chỉ đi trời toán lớp 4 á 450 : 27

Ai biết chỉ đi trời toán lớp 4 á 450 : 27

2 bình luận về “Ai biết chỉ đi trời toán lớp 4 á 450 : 27”

 1. 450 || 27                                        
  27   || 16
  180
  162
     18
  450 : 27=16 dư 18 hoặc bằng 16,6666… 
  #phamngockyduyen
  xin hay nhất

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  450 l        27
  180       ————–
    18             16
  Vậy 450 : 27 = 16 và dư 18

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới