Quy đồng mẫu số hai phân số 2/3 và 7/8 ta được phân số lần lượt là

Quy đồng mẫu số hai phân số 2/3 và 7/8 ta được phân số lần lượt làViết một bình luận

Câu hỏi mới