Sân trường hình chữ nhật chiều dài 138m,Chiều rộng bằng một phần ba chiều dài.Tính: A)Tính điện tích sân trường đó.<

Sân trường hình chữ nhật chiều dài 138m,Chiều rộng bằng một phần ba chiều dài.Tính:

A)Tính điện tích sân trường đó.

B)trên sân trường người ta xây một cái bồn hoa hình vuông,mỗi bồn hoa có điện tích là 15 mét vuông.Tính diện tích sân trường còn lại ?

2 bình luận về “Sân trường hình chữ nhật chiều dài 138m,Chiều rộng bằng một phần ba chiều dài.Tính: A)Tính điện tích sân trường đó.<”

 1. a. Chiều rộng sân trường là: 
             138 xx 1/3 = 46 ( m )
  Diện tích sân trường đó là:
             138 xx 46 = 6348 ( m^2 )
  b. Diện tích bốn cái bồn hoa là:
             4 xx 15 = 60 ( m^2 )
  Diện tích sân trường còn lại là:
             6348 – 60 = 6288 ( m^2 )
                     Đáp số: a. 6348m^2.
                                  b. 6288m^2.
  $\color{purple}{\text{#lengoclinh211}}$
   

  Trả lời
 2. a) 
  Chiều rộng của sân trường đó là:
  138xx1/3=46(m)
  Diện tích sân trường đó là:
  138xx46=6348(m^2)
  b)
  Diện tích sân trường còn lại là:
  6348-15=6333(m^2)
  Đáp số: a)6348m^2
               b) 6333m^2 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới