So sánh các phân số sau: A,2/7 và 3/4 B,4/5 và 6/9

So sánh các phân số sau:

A,2/7 và 3/4

B,4/5 và 6/9

2 bình luận về “So sánh các phân số sau: A,2/7 và 3/4 B,4/5 và 6/9”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  2/7=8/28
  3/4=21/28
  Vì 21/28>8/28 nên 3/4>2/7
  Vậy 3/4>2/7
  Ta có :
  4/5=36/45
  6/9=30/45
  Vì 36/45>30/45 nên 4/5>6/9
  Vậy 4/5>6/9

  Trả lời
 2. a,2/7 và 3/4
   quy đồng :
  2/7 = (2 xx 4)/(7 xx 4) = 8/28
  3/4 = (3 xx 7)/(4 xx 7) = 21/28
  vì 8 < 21 nên
  2/7 < 3/4
  b, 4/5 và 6/9
  4/5 = (4 xx 9)/(5 xx 9) = 36/45
  6/9 = (6 xx 5)/(9 xx 5) = 30/45
  vì 36 > 30 nên 4/5 > 6/9

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới