Thương của 2 số là 5 hiệu hai số là 100 .Tìm 2 số đó

Thương của 2 số là 5 hiệu hai số là 100 .Tìm 2 số đó

2 bình luận về “Thương của 2 số là 5 hiệu hai số là 100 .Tìm 2 số đó”

 1. Theo đề bài ta có thương của 2 số là 5
  -> Số lớn gấp 5 lần số bé
  Ta có sơ đò sâu :
  Số l ớn :|—|—|—|—|—|
  Số bé   :|—|
  Hiệu số phần bằng nhau là :
      5 – 1 = 4 ( phần )
  Số lớn là :
       100 : 4 xx 5 = 125
  Số bé là :
          125 – 100 = 25
               Đáp số : 125;25
  ——-
  @ ÁP dụng :
  *** Bài toán tìm hai số khi biết hiệuvà tỉ số
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   Hiệu 2 số là 5 nghĩa là số lớn = 1/5 số bé.
  ta có sơ đồ:
  Số bé: 1 phần 
  Số lớn: 2 phần
  HIỆU số phần = nhau là:
  5-1=4 ( phần )
  Số bé là:
  100 ÷ 4 ×1=25
  Số lớn là :
  100÷4×5=125
  Đ/s: sb: 25
            sl: 125
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đầu tiên chúng ta phải hiểu đây là dạng hiệu tỉ xong chúng ta chỉ cần giải thích xong là sẽ giải đc .

  Trả lời

Viết một bình luận