Tìm 2 số có tổng bằng 412 ,biết rằng nếu thêm 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớn

Tìm 2 số có tổng bằng 412 ,biết rằng nếu thêm 3 vào bên trái số bé thì ta được số lớnViết một bình luận

Câu hỏi mới