Tìm 4 số chẵn liên tiếp, biết trung bình của 4 số là 5

Tìm 4 số chẵn liên tiếp, biết trung bình của 4 số là 5

2 bình luận về “Tìm 4 số chẵn liên tiếp, biết trung bình của 4 số là 5”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
   5 là trung bình cộng của số đầu và số cuối vì đây là các số chẵn liên tiếp
  Khoảng cách giữa số đầu và số cuối là :
  2 xx ( 4 – 1 ) = 6
  Tổng của số đầu và số cuối là :
  5 xx 2= 10
  Số cuối là :
  (10+6) : 2= 8
  Vậy 4 số chẵn liên tiếp đó là : 2 , 4 , 6 , 8
  $#lingg$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới