Tìm x : X + x+x+X x 77+ X x20 = 2550 Mọi ng giải giúp em với ạ

Tìm x : X + x+x+X x 77+ X x20 = 2550

Mọi ng giải giúp em với ạ

2 bình luận về “Tìm x : X + x+x+X x 77+ X x20 = 2550 Mọi ng giải giúp em với ạ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  x + x + x +x xx 77 + x xx 20 = 2550  
    x xx (1+1+1+77+20) = 2550  
    x xx 100 = 2550  
    x = 2550 : 100  
    x  = 25,5   
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới