Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số bằng 135 , Nếu viết số lớn vào hoặc sau số bé ta được hai số có bốn chữ số hơn k

Tìm hai số có hai chữ số biết tổng hai số bằng 135 , Nếu viết số lớn vào hoặc sau số bé ta được hai số có bốn chữ số hơn kém nhau 4257 đơn vịViết một bình luận

Câu hỏi mới