Tìm phân số biết trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 17. Và tử số kém mẫu số 4 đơn vị

Tìm phân số biết trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 17. Và tử số kém mẫu số 4 đơn vị

2 bình luận về “Tìm phân số biết trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 17. Và tử số kém mẫu số 4 đơn vị”

 1. Tổng của tử số và mẫu số là :
     17 xx 2 = 34
  Ta có sơ đồ sau :
  Mẫu số :|————|—-|
  Tử số    :|————| 4 
  Mẫu số của phân số đó là :
        (34 + 4 ) : 2 = 19 
  Tử số của phân số đó là :
         34 – 19 = 15
  Vậy phân số cần tìm là : 15/19
  ————
  @ Áp dụng :
  *** Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu
  *** Trung bình cộng của 2 hay nhiều số
   

  Trả lời

Viết một bình luận