Tìm số có ba chữ số biết trung bình cộng của 3 số đó bằng 2

Tìm số có ba chữ số biết trung bình cộng của 3 số đó bằng 2

2 bình luận về “Tìm số có ba chữ số biết trung bình cộng của 3 số đó bằng 2”

 1. Tổng các số đó là : 
    2 x 3 = 6
  Vậy các số đó là : ( 1;2;3 ) ; ( 2;4;0 ) ; ( 1;5;0 )
  có thê chọn 1 trong 3 cặp này
  #MieDayy
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   tổng các số đó là : 3×2 = 6
  vậy có thể chọn 3 cạp số sau ( 1,2,3 ) ( 1,5,0 ) ( 4,2,0 )
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới