Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số dố vừa chia hết cho 2 và 5

Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số dố vừa chia hết cho 2 và 5

2 bình luận về “Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số dố vừa chia hết cho 2 và 5”

 1. Ta gọi số cần tìm là $abcd$
  Theo bài ra:
  $c=5$
  $d$ là một số chia hết cho 2 và 5, suy ra $d=0$
  ta có: $ab50$
  Vì $abcd$ là số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau
  Nên $ab$ sẽ tương đương với số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: $98$
  ⇒$ab=98$
  Ta có số $abcd$ là: $9850$
  Vậy số cần tìm là: $9850$
  Chúc bạn học tốt ^^
  $#thanhthaonguyen70$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  9580
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì là số lớn nhất có 4 chữ số nên hàng nghìn sẽ là 9
   Hàng trăm đề cho là 5
   Mà số chia hết cho 2 và 5 nên tận cùng là số 0
   Số hàng chục không là số 9 vì đề cho là 4 chữ số khác nhau nên => 8
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới