Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau,chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5

Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau,chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5

2 bình luận về “Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau,chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5 <p”

 1. Ta có:
  Chữ số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau : 9876
  + Mà chữ số 5 ở hàng trăm nên chữ số đó sẽ có giá trị = 9576.
  + Với lại, nếu chữ số 7 ở hàng chục thì số đó sé không làm số lớn nhất đc nên ta tháy chữ số 8 ở chỗ chữ số và ta có số: 9586
  +Vì chữ số đs vừa chi hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng của số đó phải bằng 0,và ta có số: 9580
  => chữ số đó là 9580.
  Chúc bạn học tốt!
  #trangdth811

  Trả lời
 2. Trả lời :
  Gọi số cần tìm là $\overline{a5bc}$, vì đây là số chia hết cho cả 2 và 5 nên chắc chắn c = 0, để đảm bảo đây là số lớn nhất theo yêu cầu của đề thì a = 9, còn lại b = 8
  ⇒ Số cần tìm là : 9580
   $#Dau$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới