Tìm số tự nhiên bé nhất hoặc lớn nhất biết: Số đó gồm 5 chữ số lẻ khác nhau

Tìm số tự nhiên bé nhất hoặc lớn nhất biết:

Số đó gồm 5 chữ số lẻ khác nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới