Tinh bằng cách thuận tiện nhất 18×75+37×18-18×12

Tinh bằng cách thuận tiện nhất

18×75+37×18-18×12

2 bình luận về “Tinh bằng cách thuận tiện nhất 18×75+37×18-18×12”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới