Tính bằng cah thuận tiện 1297×153-1297×54-1300-3

Tính bằng cah thuận tiện 1297×153-1297×54-1300-3

2 bình luận về “Tính bằng cah thuận tiện 1297×153-1297×54-1300-3”

 1. 1297 × 153 – 1297 × 54 – 1300 – 3
  = 1297 × 153 – 1297 × 54 – 1303
  = 1297 × ( 153 – 54 ) – 1303
  = 1297 × 99 – 1303
  = 128403 – 1303
  = 127100

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   1297xx 153-1297 xx54-1300-3
  =1297xx 153-1297 xx54-1303
  =1297xx(153-54)-1303
  =1297xx99-1303
  =128403-1303
  =127100

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới