Tính giá trị của biểu thức (15/4-5/4÷5/2)×2/39

Tính giá trị của biểu thức

(15/4-5/4÷5/2)×2/39

2 bình luận về “Tính giá trị của biểu thức (15/4-5/4÷5/2)×2/39”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới