Tính nhanh 54 x47 – 47×53 – 20 – 27

Tính nhanh 54 x47 – 47×53 – 20 – 27

2 bình luận về “Tính nhanh 54 x47 – 47×53 – 20 – 27”

 1. Giải đáp:
  0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  54 xx 47 – 47 xx 53 – 20 – 27
  = 54 xx 47 – 47 xx 53 – 47
  = 54 xx 47 – 47 xx 53 – 47 xx 1
  = 47 xx (54 – 53 – 1)
  = 47 xx 0
  = 0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới