Tổng của hai số là 150 Tìm số đó khi biết tỉ số của hai số đó là 4/6

Tổng của hai số là 150 Tìm số đó khi biết tỉ số của hai số đó là 4/6

2 bình luận về “Tổng của hai số là 150 Tìm số đó khi biết tỉ số của hai số đó là 4/6”

Viết một bình luận