Tổng của hai số là 900,hiệu của hai số là 90. Số lớn trong hai số đó là: A. 405, B. 45, C. 494, D. 495

Tổng của hai số là 900,hiệu của hai số là 90. Số lớn trong hai số đó là:

A. 405, B. 45, C. 494, D. 495

2 bình luận về “Tổng của hai số là 900,hiệu của hai số là 90. Số lớn trong hai số đó là: A. 405, B. 45, C. 494, D. 495”

 1. Giải đáp: D
  Số lớn nhất trong hai số đó là:
  (900+90):2=495
  Vậy số lớn nhất trong hai số đó là 495
  Nên ta chọn D
  Mình trình bày đầy đủ cho mình ctlhn nha!!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới