Tổng của hai số lẻ bằng 200.Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 10số lẻ khác.

Tổng của hai số lẻ bằng 200.Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 10số lẻ khác.

2 bình luận về “Tổng của hai số lẻ bằng 200.Tìm hai số đó, biết giữa chúng có 10số lẻ khác.”

 1. Giải
  Vì 2 số cần tìm là 2 số lẻ
  Nên hiệu của chúng là :
  2 xx (10+1) = 22
  Số bé là :
  (200-22):2 = 89
  Số lớn là :
  200 – 89 = 111
  Đáp số : ………….. 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu của 2 số là : 
  $10.2+2=22$ 
  Số lẻ lớn là : 
  $(200+22):2= 111$
  Số lẻ bé là :
  $200-111= 89$
  $#hieudacongy$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới