Tổng của hai số sẽ thay đổi thế nào nếu một trong hai số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số kia

Tổng của hai số sẽ thay đổi thế nào nếu một trong hai số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số kia

2 bình luận về “Tổng của hai số sẽ thay đổi thế nào nếu một trong hai số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số kia”

 1. Tổng của hai số sẽ tăng thêm 300 đơn vị nếu một trong hai số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số kia.
  Ví dụ : 500 + 500 = 1000
  Nếu 500 + 300 = 800
  800 + 500 = 1300
  Lấy 1300 – 300 = 1000
  Suy ra, nếu số hạng tăng 300 đơn vị thì tổng cũng tăng 300 đơn vị.
   

  Trả lời
 2. Tổng của hai số sẽ tăng thêm 300 đơn vị nếu một trong hai số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số kia.
  **Giải thích:
  Gọi hai số đó lần lượt là a, b và tổng của chúng là x.
  Nếu a tăng thêm 300 đơn vị thì ta có:
  (a+300)+b=a+300+b=300+(a+b)=300+x
  => x sẽ tăng 300 đơn vị.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới