Tổng số tuổi của mẹ và con là 57.mẹ hơn con 33 tuổi hỏi mẹ bao nhiêu tuổi và con bao nhiêu tuổi

Tổng số tuổi của mẹ và con là 57.mẹ hơn con 33 tuổi hỏi mẹ bao nhiêu tuổi và con bao nhiêu tuổi

2 bình luận về “Tổng số tuổi của mẹ và con là 57.mẹ hơn con 33 tuổi hỏi mẹ bao nhiêu tuổi và con bao nhiêu tuổi”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tuổi của mẹ là :
    (57+33):2 = 45   (tuổi)
  Tuổi của con là :
    57 – 45 = 12  (tuổi)
  Đáp số :….

  Trả lời
 2. Tuổi của mẹ là:
  (57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)
  Tuổi của con là:
  45 – 33 = 12 (tuổi)
  Đáp số: tuổi mẹ: 45
                tuổi con: 12
  #Na

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới