Trong vườn có 4 cây cam, xoài, ổi. Số cây cam bằng 2/3 số cây xoài, số cây ổi gấp 2 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao

Trong vườn có 4 cây cam, xoài, ổi. Số cây cam bằng 2/3 số cây xoài, số cây ổi gấp 2 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây

1 bình luận về “Trong vườn có 4 cây cam, xoài, ổi. Số cây cam bằng 2/3 số cây xoài, số cây ổi gấp 2 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao”

Viết một bình luận