Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có ba chữ số. Tổng của hai số đầu là 123. Tìm số thứ ba

Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có ba chữ số. Tổng của hai số đầu là 123. Tìm số thứ ba

2 bình luận về “Trung bình cộng của ba số là số bé nhất có ba chữ số. Tổng của hai số đầu là 123. Tìm số thứ ba”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bé nhất có 3 chữ số: 100
  Tổng 3 số là:
    100 xx 3 = 300
  Số thứ ba là:
    300  –  123 = 177
  Đ/s :………
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới