Trung bình tuổi 1 đội bóng 6 người là 20 tuổi,nếu ko kể đội trưởng Trung bình tuổi đội bóng là 21 tuổi,hỏi đội trưởng bảo

Trung bình tuổi 1 đội bóng 6 người là 20 tuổi,nếu ko kể đội trưởng Trung bình tuổi đội bóng là 21 tuổi,hỏi đội trưởng bảo nhiêu tuổi

2 bình luận về “Trung bình tuổi 1 đội bóng 6 người là 20 tuổi,nếu ko kể đội trưởng Trung bình tuổi đội bóng là 21 tuổi,hỏi đội trưởng bảo”

 1. Tổng số tuổi của đội trưởng và cả 6 cầu thủ là:
  7 x 21 = 147 ( tuổi )
  Tổng số tuổi của 6 cầu thủ là:
  6 x 20 = 120 ( tuổi )
  Đội trưởng đội bóng có số tuổi là:
  147 – 120 = 27 ( tuổi )
  => Đội trưởng của đội bóng 27 tuổi.

  Trả lời
 2. tổng số tuổi của một đội bóng gồm 6 người là :
   20 xx 6 = 120 (tuổi) 
  tổng số người trong một đội bóng khi có cả đội trưởng là:
   6 + 1 = 7( người)
  Tổng số tuổi của một đội bóng bao gồm cả đội trưởng là 
   21 xx 7= 147 (tuổi) 
  Đội Trưởng có số tuổi là 
  147 – 120 = 27 (tuổi) 
  đáp số 27 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới