Tủ sách có 2.500 quyển trong đó có 3/4 số sách là số sách Văn học. Hỏi trong tủ sách có bao nhiêu quyển sách văn học

Tủ sách có 2.500 quyển trong đó có 3/4 số sách là số sách Văn học. Hỏi trong tủ sách có bao nhiêu quyển sách văn họcViết một bình luận

Câu hỏi mới