Tuổi trung bình của bố và con là 23 bố hơn con 30 tuổi, tính tuổi mỗi người?

Tuổi trung bình của bố và con là 23 bố hơn con 30 tuổi, tính tuổi mỗi người?

2 bình luận về “Tuổi trung bình của bố và con là 23 bố hơn con 30 tuổi, tính tuổi mỗi người?”

 1. Giải đáp:
   Tổng số tuổi 2 bố con là:
  23 x 2 = 46 ( tuổi )
  Tuổi bố hiện nay là:
  ( 46 + 30 ) : 2 = 38 9 ( tuổi )
   Tuổi con hiện nay là : 
   38 – 30 = 8  ( tuổi )
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Trả lời
 2. Tổng số tuổi của bố và con là :
           23 xx 2 = 46 ( tuổi )
  Ta có sơ đồ sau :
  Bố  : |—————|
  Con : | ——-|
  Số tuổi của bố là :
            (46 + 30) : 2 = 38 ( tuổi )
  Số tuổi của con là :
          46 – 38 =8 ( tuổi )
                Đáp số : ……
  ——
  @ Áp dụng :
  – Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu
  *** Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2
  *** Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới