Viết tất cả quý luật dãy số, các tắc toán trồng cây Ra đề mình làm nốt

Viết tất cả quý luật dãy số, các tắc toán trồng cây

Ra đề mình làm nốt

1 bình luận về “Viết tất cả quý luật dãy số, các tắc toán trồng cây Ra đề mình làm nốt”

 1. Giải đáp:
   ok t viết lthuyet và vd nha
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.1. Tìm quy luật
  – Dựa vào các số đề bài đã cho tìm ra quy luật của dãy số. Từ đó tìm được các số còn thiếu trong dãy số.
  – Một số dạng quy luật trong dãy số:
  + Dãy số cách đều: Hai số liền kề nhau hơn kém nhau một số đơn vị.
  + Dãy số có số sau bằng tổng hai số trước.
  + Dãy số có số sau gấp số trước một số lần.
  + Dãy số có quy luật là dãy số phụ: Mối quan hệ giữa các số hạng tạo thành một dãy số có quy luật.
  + Dãy số đếm được xếp thành hình vẽ theo quy luật.
  Ví dụ:  Cho dãy số 1; 4; 9; 16; …; …
  Điền vào chỗ trống số hạng tiếp theo của dãy số.
  1.2. Tính tổng nhanh
  – Bước 1: Nhóm thành các tổng bằng nhau.
  – Bước 2: Tính số lượng các tổng bằng nhau
  – Bước 3: Chuyển phép cộng về dạng phép nhân rồi tính.
  Ví dụ: Tính nhanh biểu thức
  2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11
  1.3. Sơ đồ
  – Dựa vào các dữ kiện của bài toán để vẽ sơ đồ, rồi từ sơ đồ thực hiện giải bài toán.
  Ví dụ: Rona và Karen có tổng cộng 410 đô-la. Sau khi Rona tiêu hết 26 đô-la và Karen tiêu hết 36 đô-la thì số tiền còn lại của Rona nhiều hơn số tiền còn lại của Karen 60 đô-la. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền?
  1.4. Bài toán trồng cây
  – Nếu trồng cây ở cả hai đầu đường thì: số cây = số khoảng cách + 1
  – Nếu không trồng cây ở cả hai đầu đường: số cây = số khoảng cách – 1
  – Nếu trồng cây trên một đường khép kín: số cây = số khoảng cách.
  Ví dụ:
  Trên đoạn đường, có 41 cột đèn được đặt cách đều nhau. Nếu đặt cột đèn ở cả hai đầu của đoạn đường thì đoạn đường dài bao nhiêu mét, biết khoảng cách giữa mỗi cột là 15m?

  Trả lời

Viết một bình luận