Phần I. Trắc nghiệm Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ: A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000 Câu 2: Năm 1984 thuộc

Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ:
A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000
Câu 2: Năm 1984 thuộc thế kỉ:
A. XVIII B. XIX C. XX D. XVII
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5tấn 85kg =………………….kg
A. 585 B. 5850 C. 5085 D. 5805

2 bình luận về “Phần I. Trắc nghiệm Câu 1: Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ: A. 40000 B. 4000 C. 400 D. 400000 Câu 2: Năm 1984 thuộc”

 1. Câu 1:
  A. 40000
  đếm xem có bao nhiêu số ở sau số 4 r coi biến nó thành 0 r khoanh
  Câu 2:
  B. XIX
  thụ thuộc vào 2 số đầu của năm đó vì: 1 thế kỉ = 100 năm
  Câu 3:
   đổi: 5tấn = 5000kg
  ⇒ 5tấn 85kg = 5000 + 85 = 5085kg
  ⇒ C. 5085

  Trả lời
 2. Giải đáp
  Phần I Trắc nghiệm
  Câu 1
  Chữ số 4 trong số 7249618 chỉ :
  A 40000 B 4000 C 400 D 400000
  Chọn 
  A 40000
  Vì 49618 ta bỏ tất số đi để lại số 4 và thêm 4 số 0
  Lên thành 40000
  Câu 2
  Năm 1984 thuộc thế kỉ :
  A XVIII B XIX C XX D XVII
  Chọn
  C XX
  Vì năm 1901 đến năm 2000 là thế kỷ 20 
  Nên Thế kỷ 1984 lớn hơn 1901 lên là thế kỷ 20 
  Câu 3
  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5 tấn 85 kg = …………….. kg
  A 585 B 5850 C 5085 D 5805
  Chọn
  C 5085 
  Vì 5 tấn = 5000 kg
  Vậy 5000 + 85 = 5085
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới