Quy đồng mẫu số các phân số sau: a, 47/64 và 15/16 b, 1/8;2/3;5/2

Quy đồng mẫu số các phân số sau:
a, 47/64 và 15/16
b, 1/8;2/3;5/2
c, 2/7;9/4;5/28
ai đúng cho hay nhất nhá:)))Viết một bình luận

Câu hỏi mới