sắp xếp các phân số 1/3;3/5;4/5;5/7;5/8;7/9 từ bé đến lớn và cho cách giải

sắp xếp các phân số 1/3;3/5;4/5;5/7;5/8;7/9 từ bé đến lớn và cho cách giảiViết một bình luận

Câu hỏi mới