Số 43 043 043 gồm có A 4 triệu 3 nghìn 4 trăm 4 chục 3 đơn vị B 43 vạn 43 nghìn 43 đơn vị C 43 triệu 43 nghìn 43 đơn vị D 430

Số 43 043 043 gồm có
A 4 triệu 3 nghìn 4 trăm 4 chục 3 đơn vị
B 43 vạn 43 nghìn 43 đơn vị
C 43 triệu 43 nghìn 43 đơn vị
D 430 triệu 43 nghìn 43 đơn vị

2 bình luận về “Số 43 043 043 gồm có A 4 triệu 3 nghìn 4 trăm 4 chục 3 đơn vị B 43 vạn 43 nghìn 43 đơn vị C 43 triệu 43 nghìn 43 đơn vị D 430”

 1. color{green}{#Thucute2008!}
  Giải đáp : C
  Vì 43 triệu = 43 000 000, 43 nghìn = 43 000, 43 đơn vị = 43
  43 000 000 + 43 000 + 43 = 43 043 043

  Trả lời
 2. 43 043 043 gồm có : 
  + 43 triệu 
  + 43 nghìn 
  + 43 đơn vị 
  A 4 triệu 3 nghìn 4 trăm 4 chục 3 đơn vị (sai)
  B 43 vạn 43 nghìn 43 đơn vị  (sai)
  C 43 triệu 43 nghìn 43 đơn vị  (đúng) 
  D 430 triệu 43 nghìn 43 đơn vị (sai)
  ⇒ Giải đáp đúng là : C 
  $\textit{#yun}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới