số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau có tổng là 20

số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau có tổng là 20

2 bình luận về “số lớn nhất có 6 chữ số khác nhau có tổng là 20”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
         Số lớn nhất có 6 chữ số mà có tổng là 20 là 953210.
       Giải thích:
          Vì là số lớn nhất nên số đầu tiên phải là 9.
         Vì là số khác nhau nên số thứ hai không thể là 9 , 8 , 7 , 6 và nên nó là 5
         Số thứ ba là 3 vì sẽ có số 953… và dư 3 nên 3 số còn lại lần lượt là : 2 , 1 , 0.
        
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:953210
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:lấy số lớn nhất có 6 chữ sốgiảm từ từ rồi cộng cho tới khi ra kết quả
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới