Tìm 1 phân số có mẫu số là 48 và bằng phân số 7/42

Tìm 1 phân số có mẫu số là 48 và bằng phân số 7/42Viết một bình luận