tìm 2 số, biết hiệu của hai số là 2010, thương của 2 số đó là 6? hiệu của 2 số bằng 2009.Tìm 2 số đó, biết nếu số bé gấp lên

tìm 2 số, biết hiệu của hai số là 2010, thương của 2 số đó là 6?
hiệu của 2 số bằng 2009.Tìm 2 số đó, biết nếu số bé gấp lên 8 lần thì ra số lớn?
hiệu của 2 số bằng 2010. tìm 2 số, biết rằng nếu giảm số lớn đi bảy lần thì ra số bé?Viết một bình luận

Câu hỏi mới