Tìm 3 số đó biết tổng của chúng là 2045 . Số thứ nhất thêm 35 đơn vị thì bằng tổng của số thứ nhất và số thứ ba. Số thứ nhất

Tìm 3 số đó biết tổng của chúng là 2045 . Số thứ nhất thêm 35 đơn vị thì bằng tổng của số thứ nhất và số thứ ba. Số thứ nhất chia số thứ hai được thương là 3 dư 5 ?
Giúp mình với nhé!

1 bình luận về “Tìm 3 số đó biết tổng của chúng là 2045 . Số thứ nhất thêm 35 đơn vị thì bằng tổng của số thứ nhất và số thứ ba. Số thứ nhất”

 1. Gọi 3 số đó là a, b và c
  a + b + c = 2045
  a + 35 = a + c
  => c = 35
  a : b = 3 dư 5
  a = 3b + 5
  Thay vào 3b + 5 + b + c = 2045
  4b + 5 + 35 = 2045
  4b = 2005
  => b = 501,25
  => a = 501,25 x 3 + 5 = 1508,75
  Vậy a = 1508,75
         b = 501,25
         c = 35

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới