tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 17, hiệu của tử số và mẫu số là 5

tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 17, hiệu của tử số và mẫu số là 5Viết một bình luận

Câu hỏi mới