Tìm một số, biết rằng nếu tăng chữ số hàng chục của số đó thêm 4 đơn vị thì ta được số mới bằng 7 / 6 số ban đầu.

Tìm một số, biết rằng nếu tăng chữ số hàng chục của số đó thêm 4
đơn vị thì ta được số mới bằng
7 / 6
số ban đầu.

2 bình luận về “Tìm một số, biết rằng nếu tăng chữ số hàng chục của số đó thêm 4 đơn vị thì ta được số mới bằng 7 / 6 số ban đầu.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       Vì ta tăng chữ số hàng chục thêm 4 đơn vị, nên ta có số mới hơn số cũ 40 đơn vị.
       Ta có sơ đồ:
                 Số bé:  |-|-|-|-|-|-|
                 Số lớn: |-|-|-|-|-|-\overbrace{|-|}^{40}
       Số ban đầu có giá trị là:
                 40 ÷ (7 – 6) × 6 = 240
                      Đáp số: 240
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì ta thêm vào c/s hàng chục là 4 đơn vị thì số đó tăng là:
                      4×10=40(đơn vị)
  Hiệu số phần bằng nhau của số mới và số cũ là:
                        7-6=1(phần)
              Số ban đầu là:
             40x(7-6)x6=240
                         Đáp số:240.
                   

  Trả lời

Viết một bình luận