Tìm phân số có tổng của tử số và mẫu số là 100 và tử số hơn mẫu số 10 đơn vị

Tìm phân số có tổng của tử số và mẫu số là 100 và tử số hơn mẫu số 10 đơn vịViết một bình luận

Câu hỏi mới