tìm phân số tối giản 4 phần 16 2 phần 5 7 phần 12 16 phần 18

tìm phân số tối giản 4 phần 16 2 phần 5 7 phần 12 16 phần 18 49 phần 50

2 bình luận về “tìm phân số tối giản 4 phần 16 2 phần 5 7 phần 12 16 phần 18”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 
  4/16=(4:4)/(16:4)=1/4
  2/5( tối giản)
  7/12 (tối giản)
  16/18=(16:2)/(18:2)=8/9
  49/50 (tối giản)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới