tìm phân số tối giản của một số biết tổng của tử số và mẫu số là 72 và mẫu số hơn tử số 8 đơn vị

tìm phân số tối giản của một số biết tổng của tử số và mẫu số là 72 và mẫu số hơn tử số 8 đơn vịViết một bình luận

Câu hỏi mới