Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta sẽ được số mới gấp 9 lần số ban đầu. Số

Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta sẽ được số mới gấp 9 lần số ban đầu. Số đó là

2 bình luận về “Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu thêm một chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta sẽ được số mới gấp 9 lần số ban đầu. Số”

 1. Giải đáp:
   99
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số cần tìm là AB. Theo đề bài ta có:
  10A + B = 9(100A + 10B + A) = 900A + 90B + 9A
  => ta được:
  10A + B = 909A + 90B
  Suy ra: 
  899A = 89B
  Do B là số đơn vị nên chỉ có thể là 1, 2, 3, …, 8, 9. Và do 899 và 89 không có ước chung nên A và B phải bằng nhau. Do đó số cần tìm là 99.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới