tìm số tự nhiên có ba chữ số a5b sao cho số a5b vừa chia hết cho 2, chia hết cho 5 và 9

tìm số tự nhiên có ba chữ số a5b sao cho số a5b vừa chia hết cho 2, chia hết cho 5 và 9

2 bình luận về “tìm số tự nhiên có ba chữ số a5b sao cho số a5b vừa chia hết cho 2, chia hết cho 5 và 9”

 1. Để \overline{a5b} chia hết cho 2 và 5 thì b=0
  Có:\overline{a50} chia hết cho 9
  ->a+5+0=a+5 chia hết cho 9
  Mà a là chữ số
  ->a=4
  Vậy số tự nhiên cần tìm là 450

  Trả lời
 2.                     giải
  vì số chia hết cho 2 và 5 là số có chữ số 0 tận cùng nên b phải bằng 0 
   ta có :
   a50 chia hết cho 9 nên tổng 3 số là 9 
  a + 5 + 0 = 9
    a + 5  = 9
       a    = 9 – 5 
       a = 4 
   vậy số đó là 450 .
   chúc bạn học tốt 
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới