tìm thương hai số thương này bằng 1/5 số lớn và gấp 4 lần số bé

tìm thương hai số thương này bằng 1/5 số lớn và gấp 4
lần số béViết một bình luận

Câu hỏi mới