tìm tsch của số bé nhất có 5 chũ số khác nhau và số chẵn ln nhất có 1 chữ số

tìm tsch của số bé nhất có 5 chũ số khác nhau và số chẵn ln nhất có 1 chữ sốViết một bình luận

Câu hỏi mới