Tìm z biết : 549256:z=613(dư 8)

Tìm z biết :
549256:z=613(dư 8)Viết một bình luận

Câu hỏi mới