Tính = 2 cách 500:18-140:18 cứu con em tôi vs :(((

Tính = 2 cách
500:18-140:18
cứu con em tôi vs :(((

2 bình luận về “Tính = 2 cách 500:18-140:18 cứu con em tôi vs :(((”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  C1:
      500:18-140:18
  =250/9 – 70/9
  = $\frac{250-70}{9}$ 
  = $\frac{180}{9}$ 
  =20
  C2:
      500:18-140:18
  =(500-140):18
  =360:18
  =20
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới