Tính bằng cách thuận tiện: 48 : 18 : 3 Có ba miếng vải. Miếng thứ nhất dài 20m, miếng thứ hai dài gấp đôi miếng thứ nhất nh

Tính bằng cách thuận tiện: 48 : 18 : 3
Có ba miếng vải. Miếng thứ nhất dài 20m, miếng thứ hai dài gấp đôi miếng thứ nhất nhưng kém miếng thứ ba 20m. Hỏi trung bình mỗi miếng dài bao nhiêu mét?

1 bình luận về “Tính bằng cách thuận tiện: 48 : 18 : 3 Có ba miếng vải. Miếng thứ nhất dài 20m, miếng thứ hai dài gấp đôi miếng thứ nhất nh”

 1. Giải đáp:
   miếng thứ 2 dài 20*2=40m
  miếng thứ ba dài 40+20=60m
  trung bình là (40+20+60):3=40m
  vote nha
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới